Firmaprofil

FACTSAltiren A/S blev etableret i 1997 og beskæftiger i dag mere end 75 medarbejdere. Vi har igennem de sidste par år haft en ekspansiv udvikling og har i dag hovedkontor i Hvidovre, hvor vi har lager, vaskeri og administration.Virksomheden ejes af adm. direktør Jens-Peter Lange.

Kunder og samarbejdeVores størrelse betyder, at vi ikke er for store - men store nok - til at sikre, at vores kunder hver dag får leveret den aftalte ydelse til den aftalte tid.Altiren A/S gør meget ud af, at det er resultaterne af arbejdet der bemærkes. Ikke medarbejderne - mens de udfører arbejdet - og ikke inspektionsstyrken, når den dokumenterer kvaliteten af arbejdet.Altiren A/S udfører mange forskellige serviceopgaver lige fra opvask, vinduespolering og hovedrengøring til glatførebekæmpelse og bygningsvedligehold og har mange forskellige kunder i vidt forskellige brancher.

 

Uanset kunden skræddersys løsninger og metoder til de enkelte kunders behov. Servicemedarbejderne opfatter sig som en del af kundens virksomhed og dagligdag. De benytter altid specielle materialer og værktøjer til netop denne kunde ligesom de naturligvis fremtræder i repræsentativ og ren arbejdsbeklædning.MiljøDer har været stor fokus på miljøet gennem de senere år, og Altiren A/S har naturligvis fulgt udviklingen på tætteste hold og har defineret sin egen miljøpolitik. Vores målsætning på miljøområdet er, at vi aktivt skal medvirke til at både de indre og ydre miljøpåvirkninger af natur og mennesker skal være mindst muligt. Dette skal gennemføres ved krav til vores leverandører samt information og uddannelse af vores egne medarbejdere.

For at opnå de bedst mulige resultater inden for vores miljømålsætning arbejder vi ud fra vores Miljøhandlingsplan, som omfatter følgende områder:

  • Til rengøring benyttes i størst muligt omfang rengøringsprodukter uden tilsætningsstoffer som fx farve og parfume.
  • De produkter, vi anvender til daglig rengøring, vil i størst muligt omfang være svanemærket og miljø/kvalitetscertificeret ISO 14001 og ISO 9001
  • Dunke og flasker skal være nedbrydelige eller vil blive genbrugt ved returnering til leverandør.
  • Ved køb af udstyr tages størst muligt hensyn til forbrug af vand, kemi og energi samt ergonomisk udformning for at mindske medarbejdernes belastning og nedslidning.

Vi har fokus på information og uddannelse af medarbejdere på alle niveauer for at inddrage alle i virksomheden på dette væsentlige område.Medarbejdere hos Altiren A/SAltiren A/S har en fast, stabil og veluddannet medarbejderstab med mange års erfaring inden for rengøringsbranchen. Personalet er oplært til mange forskelligartede typer af rengøring og specialopgaver. De har ren straffeattest og behersker dansk i skrift og tale. Det gør, at vi til enhver tid kan udføre en professionel service af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser.Før enhver ansættelse gennemføres interview, hvor der lægges særlig vægt på bl.a. erfaring, uddannelse og personlig fremtræden. Desuden har vi et krav om en ren straffeattest og at ansøgeren kan tale, skrive, læse og forstå dansk.Altiren A/S har en fast procedure for den første periode af ethvert nyt ansættelsesforhold, som bl.a. omfatter:

  • Udlevering af arbejdsbeklædning, nøgler, alarmkoder m.m.
  • Præsentation af medarbejderen for kunder og kolleger.
  • Grundig gennemgang af arbejdsområdet.
  • Instruktion i korrekt brug af produkter, udstyr og kemikalier.
  • Hyppig opfølgning af medarbejderen med løbende information og tilbagemelding.