Social ansvarlighed

Hos Altiren A/S tager vi CSR alvorligt.

Vi har fra starten haft en målsætning om at være en socialt ansvarlig virksomhed – Både i forhold til vores medarbejdere, og i forhold til den verden der omgiver os.

Vi arbejder derfor aktivt for følgende:

Miljø

Miljø og klima, er med rette kommet på dagsordenen de senere år.

Hos Altiren A/S har vi sat os for, at vi ikke bare skal følge strømmen på området. Vi vil gå foran og være brancheledende.

Vi har derfor defineret vores egen miljøpolitik. Vores målsætning på miljøområdet er, at vi aktivt skal medvirke til, at både de indre og ydre miljøpåvirkninger af natur og mennesker skal være absolut minimal.

Dette skal gennemføres ved krav til vores leverandører samt information og uddannelse af vores egne medarbejdere.

For at opnå de bedst mulige resultater inden for vores miljømålsætning arbejder vi ud fra vores Miljøhandlingsplan, som omfatter følgende områder:

  • Til rengøring benyttes i størst muligt omfang rengøringsprodukter uden tilsætningsstoffer som fx farve og parfume.
  • De produkter, vi anvender til daglig rengøring, vil i størst muligt omfang være svanemærket og miljø/kvalitetscertificeret ISO 14001 og ISO 9001
  • Dunke og flasker skal være nedbrydelige eller vil blive genbrugt ved returnering til leverandør.
  • Ved køb af udstyr tages størst muligt hensyn til forbrug af vand, kemi og energi samt ergonomisk udformning for at mindske medarbejdernes belastning og nedslidning.
  • Vi har fokus på information og uddannelse af medarbejdere på alle niveauer for at inddrage alle i virksomheden på dette væsentlige område.

Arbejdsforhold

Vi har et erklæret mål om, at vi vil tilbyde branchens bedste arbejdsvilkår.

Vi ønsker at have medarbejdere, som værdsætter deres arbejde, og sætter pris på at være en del af vores virksomhed. Derfor arbejder vi hele tiden på at forbedre forholdene for vores ansatte.

Helt konkret har vi fokus på følgende områder:

  • Vi planlægger arbejdet, så den fysiske belastning og derved nedslidning af vores medarbejdere er så lille som overhovedet muligt.
  • Vi har investeret i maskiner og udstyr, der sikrer ergonomisk korrekte arbejdsstillinger for vores medarbejdere.
  • Vi laver løbende opfølgning med alle vores medarbejdere.
  • Vi har fokus på efter- og videreuddannelse.
erhvervsrengøring alt i ren
Eller